Działalność firmy w obrocie gospodarczym w dzisiejszych czasach stawia przed przedsiębiorcą ogromne wyzwanie, w tym wyzwanie w zakresie obsługi prawnej. Nie rzadko szef firmy lub osoba zarządzająca mają zbyt mało czasu, aby w sposób kompleksowy, a co najważniejsze zgodny z przepisami prawa zarządzać działalnością. Kancelaria ma tutaj na uwadze obsługę prawną, z którą firma spotyka się już na samym początku działalności, a jest niezwykle istotna w toku działania. Należy sygnalizacyjnie podać, że częsta zmiana przepisów prawnych oraz ich wykładnia dokonywana przez sądy i inne organy, prowadzi do tego, że bardzo często mamy problem z właściwym zrozumieniem oraz zastosowaniem konkretnej instytucji prawnej. W tym zakresie nieodzowną - bynajmniej w ocenie kancelarii, staje się współpraca pomiędzy firmą, a kancelarią adwokacką.

    Wybór oraz czas nawiązania współpracy, kancelaria pozostawia do pełnej i swobodnej oceny osoby reprezentującej firmę, jednakże powołanie sądów gospodarczych, w pełni uzmysławia, iż sporów na tym tle nie brakuje, a sytuacje konfliktowe wciąż narastają. Zatem w konkluzji należy postawić wniosek iż,korzystanie z pomocy prawnej może przynieść tylko pozytywne skutki dla firmy, która mając możliwość profesjonalnej obsługi, ustrzeże się błędów codziennej działalności, a przez to, w przyszłości przegranych procesów sądowych.


Naszym Klientom proponujemy:

  1. -tworzenie nowych firm (spółki prawa handlowego, jednoosobowa działalność gospodarcza, stowarzyszenia).

  2. -bieżąca obsługa działających na rynku firm.

  3. -przedprocesowe reprezentowanie firm oraz obsługa w procesie.

  4. -udział w spotkaniach biznesowych i zabezpieczenie ich od strony prawnej, a także pomoc prawna w czasie negocjacji i prowadzonych rozmów.

  5. -konsultacje telefoniczne w zakresie pojawiających się problemów bieżących.

  6. -sporządzanie umów handlowych i pism potrzebnych w bieżącej działalności firmy.

  7. -sporządzanie opinii prawnych.

  8. -doradztwo podatkowo-odszkodowawcze.

 

Kancelaria Adwokacka

adwokat Rafał Brukiewicz

ul. Kopernika 4/5

66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel: +48 606 536 644

     +48 696 468 286


email: kontakt@kancelaria-brukiewicz.pl

„Zachowaj swój czas na rzeczy naprawdę ważne. Prawem zajmiemy się my”