Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych. Koncentrując się na obsłudze tej grupy Klientów, oferujemy usługi w zakresie następujących dziedzin spraw:


 1. 1prawo cywilne - reprezentacja naszych Klientów w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia na drodze sądowej, w sprawach które mają być rozwiązane w drodze polubownej, w sprawach wynikających z umów ( umowy kodeksowe i pozakodeksowe) oraz inne. Reprezentujemy także Klientów w sprawach o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie.

 2. 2prawo karne - obrona naszych Klientów w postępowaniu przed organami ścigania i organami wymiaru sprawiedliwości (organy polskie i zagraniczne), wywodzenie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, reprezentacja Klientów, w postępowaniu karnym wykonawczym, dochodzenie odszkodowań za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i przeludnienie w celach. Zajmujemy się także mediacją pomiędzy stronami.

 3. 3prawo pracy - reprezentujemy Pracowników i Pracodawców we wszelkich sprawach związanych:

 4. -niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy.

 5. -brakiem wydania świadectwa pracy.

 6. -uzyskaniem odprawy i innych roszczeń wynikających ze stosunku pracy.

 7. -uzyskaniem świadczeń z tytułu wypadku przy pracy.

 8. -reprezentujemy Pracodawców przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i innymi organami, z którymi Pracodawcy mają codzienny kontakt.

 9. 4prawo budowlane - reprezentujemy naszych Klientów w sprawie od momentu złożenia wniosku w konkretnej sprawie do organy państwowego, aż do finalnego i skutecznego rozstrzygnięcia.

 10. 5prawo odszkodowań i ubezpieczeń - reprezentujemy naszych Klientów w odszkodowaniach dochodzonych na drodze procesu cywilnego przed sądami cywilnymi i innymi organami (arbitraż).

 11. 6prawo obrotu nieruchomościami - reprezentujemy naszych Klientów w załatwieniu formalności w zakresie umów kupna sprzedaży, współpracujemy z kancelariami notarialnymi, załatwiamy także formalności związane z pozwoleniem na budowę, warunkami zabudowy i sprawami związanymi z uzyskaniem innych pozwoleń (zakład energetyczny, zakład gazowniczy, inne instytucje państwowe).

 12. 7prawo rodzinne i opiekuńcze - reprezentujemy naszych Klientów w sprawach małżeńskich (rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa), sprawach między rodzicami a dziećmi ( władza rodzicielska, alimenty, kontakty).

 

Kancelaria Adwokacka

adwokat Rafał Brukiewicz

ul. Kopernika 4/5

66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel: +48 606 536 644

     +48 696 468 286


email: kontakt@kancelaria-brukiewicz.pl